Kalendár akcií

Požiare v roku 2011

29.03.2011 18:39
Prvý požiar v roku 2011 bol nahlásený dňa 5.3.2011 v čase 15:50 hod. Jednalo sa o požiar suchého trávnatého porastu v lokalite obce pri ceste č. 18 od Hendlovie záhrady po faru. Príčina vzniku požiaru pravdepodobné vypaľovanie. Zasahovali členovia DHZ – Partizánska Ľupča tromi...

Výročná členská schôdza DHZ Partizánska Ľupča

28.02.2011 16:58
 VČS DHZ otvoril a privítal hostí p. Celestín Vajda Program VČS DHZ bol schválený bez pripomienok. Do spoločnej a návrhovej komisie boli zvolený nasledovný členovia: p. Ivan Král, p.Alojz Migas,p. Gustáv Adamčiak. Písaním zápisnice bol poverený p. Vajda Pavel. Správu...

Kaliňák odovzdal ľupčianskym hasičom nové auto

22.04.2010 21:03
Dňa 18. apríla 2010 odovzdal Róbert Kaliňák - minister vnútra Slovenskej republiky do užívania DHZ – Partizánska Ľupča nové hasičské auto. Slávnosti sa okrem samotného ministra zúčastnili ako hostia aj predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár, prezident Hasičského a Záchranného...

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice

11.04.2010 12:19
Rekonštrukcia PZ

Štvrtý požiar v roku 2010

08.04.2010 22:19
Štvrtý požiar v roku 2010 bol nahlásený dňa 8.4.2010 v čase 16:10 hod. Jednalo sa o požiar suchého trávnatého porastu v lokalite obce nad firmou L.K. Servis. Tento požiar bol zlikvidovaný pomocou hasičskej techniky  T – 148  a členmi DHZ. Požiar sa úspešne a...

Tretí požiar v roku 2010

04.04.2010 22:17
Tretí požiar v roku 2010 bol nahlásený dňa 4.4.2010 v čase 16:45 hod. Jednalo sa o požiar suchého trávnatého porastu v lokalite obce pri Kurienach. Tento požiar bol zlikvidovaný pomocou hasičskej techniky  T – 148  a členmi DHZ. K tomuto požiaru boli...

Druhý požiar v roku 2010

24.03.2010 22:16
Druhý požiar v roku 2010 bol nahlásený dňa 24.3.2010 približne v čas 19:15hod. Jednalo sa o požiar humna pri rodinnom dome v susednej obci Liptovský Michal. Na mieste požiaru zasahovali viaceré DHZ z okolitých obcí a hasiči HaZZ z OR HaZZ Ružomberok...

Prvý požiar v roku 2010

10.03.2010 22:09

Dve percentá zaplatenej dane pre DHZ Partizánska Ľupča

02.02.2010 18:12
Dobrovoľný hasičský zbor – Partizánska Ľupča sa na vás obracia s prosbou o poukázanie 2% zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2009 pre Dobrovoľný hasičský zbor – Partizánska Ľupča. Vyplnené tlačivá treba doručiť na Daňový úrad v mieste trvalého bydliska do 30....

Výročná členská schôdza

30.01.2010 19:29
  Dňa 8. januára 2010 sa konala výročná členská schôdza DHZ Partizánska Ľupča   Rokovanie: 1.  VČS DHZ otvoril a privítal hostí p. Celestín Vajda. 2.  Program VČS DHZ bol schválený bez pripomienok. 3.  Do spoločnej a návrhovej komisie boli zvolený nasledovný...
1 | 2 >>