Dobrovoľný hasičský zbor Partizánska Ľupča
ZOZNAM ČLENOV
2010- ...

P.č.    

Meno a priezvisko                 

Rok nar.          

Člen od roku

Poznámka

1

Mydielka Miloš                                               

4.1.1928

1953

 

2

Lupták Gustáv             

23.1.1941

1972

 

3

Vajda Celestín              

1.1.1951

1973

 

4

Gálfy Ladislav   

9.11.1954

1977

 

5

Paško Milan    

2.12.1956

1978

 

6

Adamčiak Gustáv         

23.10.1962

1979

 

7

Adamčiak Dušan

23.10.1962

1979

 

8

Rybák Pavol                 

3.11.1954                       

1982

 

9

Lupták Stanislav          

29.9.1966                        

1983

 

10

Sokol Július                 

17.1.1960                        

1983

 

11

Adamčiak Vladimír     

5.1.1973                          

1991

 

12

Král Ivan                      

31.3.1943                        

1995

 

13

Peterec Milan               

6.3.1976                          

1995

 

14

Peterec Pavol               

28.10.1977                       

1995

 

15

Vajda Pavel                  

6.10.1979                        

1995

 

16

Chalupka Michal

16.7.1980                         

1996 

 

17

Paško Ladislav             

28.1.1984                        

1998

 

18

Chalupka Štefan           

21.6.1984                        

1999

 

19

Krížovský Pavol          

29.6.1984                        

1999

 

20

Adamčiak Pavol           

5.1.1984                          

1999

 

21

Pepucha Tomáš            

20.9.1983                        

1999

 

22

Adamčiak Juraj            

25.9.1985                        

1999

 

23

Sokol Martin                

13.3.1986                        

1999

 

24

Migas Alojz                 

17.5.1970                        

2002

 

25

Macák Stanislav           

15.9.1970                        

2002

 

26

Krížovský Roman        

6.8.1985                         

2002

 

27

Adamčiak Jakub           

10.2.1988                       

2004

 

28

Púček Branislav            

4.4.1989                         

2004

 

29

Púčeková Beáta            

20.3.1965                       

2004

 

30

Adamčiak Ladislav       

21.6.1988                       

2005

 

31

Adamčiak Branislav      

1.6.1988                        

2005

 

32

Bartánus Jozef               

31.7.1986                      

2005

 

33

Kúkol Lukáš                  

31.12.1987                    

2005

 

34

Bencúr Matúš                

22.9.1988                      

2005

 

35

Hollý Matúš                  

29.7.1988                     

2005

 

36

Obrcian Maroš              

11.9.1987                      

2005

 

37

Adamčiaková Marika   

13.5.1970                       

2006

 

38

Morava Gabriel             

6.10.1990                      

2007

 

39

Kúkol Adrián                

18.5.1990                      

2007

 

40

Morava Patrik                 

6.10.1990                     

2007

 

41

Bartánus Tomáš             

29.9.1969                     

2007

 

42

Vajda Matúš            

21.2.2002                     

2008

 

43

Havlan Pavol                  

7.7.1993                       

2008

 

44

Peterec Martin                

3.3.1993                       

2008

 

45

Lupták Michal                

27.2.1993                     

2008

 

46

Vajdová Mária               

19.12.1978                    

2008

 

47

Šebová Luba

 

2008

 

48

Adamčiaková Nikola   

9.2.1993                         

2008

 

49

Kendera Erik                

3.1.1994                         

2008

 

50

Mišiak Jakub               

14.4.1994                        

2008

 

51

Vajdová Luba              

13.6.1955                        

2010 

 

52

Luptáková Lena           

10.4.1980                       

2010

 

53

Klimáček Richard      

19.11.1994                     

2010

 

54

55

56

57

58

59

Adamčiak Erik

Havlan Filip

Caban Dominik

Tholtová Michaela

Klimáček Matúš

Marová Dominika         

22.2.1995

15.3.1996

17.8.1995

19.6.1995

1.1.1992

27.4.1991                   

2010

2011

2011

2011

2011

2012