Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice

Dňa 23.1.2010  členovia DHZ presťahovali hasičskú zbrojnicu do určených priestorov (garáž firmy LK servis). Presťahovanie sa zrealizovalo z dôvodu prestavby hasičskej zbrojnice. Všetkým členom DHZ, ktorí sa podieľali na presťahovaní patrí poďakovanie za ich príkladnú prácu. Za zmienku stojí aj fakt, že v daný deň bola vonku nízka teplota a to - 13ºC počas celého dňa. Presťahovanie bolo úspešné a priestory hasičskej zbrojnice zostali pripravené na búracie a prestavovacie práce. Samotné búracie práce začali v mesiaci február.

Na fotografiách je zachytené ako práce napredujú a nová hasičská zbrojnica rastie pred očami.