Kaliňák odovzdal ľupčianskym hasičom nové auto

22.04.2010 21:03

Dňa 18. apríla 2010 odovzdal Róbert Kaliňák - minister vnútra Slovenskej republiky do užívania DHZ – Partizánska Ľupča nové hasičské auto. Slávnosti sa okrem samotného ministra zúčastnili ako hostia aj predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár, prezident Hasičského a Záchranného Zboru plk. JUDr. Alexander Nejedlý, riaditeľka Okresného riaditeľstva HaZZ v Liptovskom Mikuláši kpt. PhDr. Eva Krajčiová a generálny sekretár Dobrovoľnej požiarnej ochrany Vendelín Horváth.

Na začiatok slávnosti si všetci prítomní minútou ticha uctili pamiatku obetí leteckej havárie poľskej delegácie. Po zaznení slovenskej štátnej hymny a privítaní hostí starostom obce sa slova ujal minister Kaliňák. Podľa jeho slov „dobrovoľní hasiči sú špecifická sorta mužov a žien, ktorí vo svojom voľnom čase nasadzujú svoj vlastný život, aby ochránili život svojich blížnych, a to všetko bez nároku na odmenu. Ďalej poopravil slová starostu, ktorý vo svojej privítacej reči poďakoval za tento dar. Podľa ministra je to len splátka dlhu, ktorú celá spoločnosť dlhuje dobrovoľným hasičom za celé desaťročia ich práce, ktorú vykonali. Vyzdvihol fakt, že medzi lupčianskymi hasičmi je mnoho malých detí a mladých hasičov, čo veľmi pozitívne vplýva na výchovu a formovanie mladého charakteru. Župan Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár označil nové hasičské auto ako poďakovanie za 130 rokov fungovania lupčianskeho hasičského zboru, ktoré zbor oslávi tento rok.

Lupčiansky páni farári posvätili staré a aj nové auto, minister vnútra auto následne „zahasil“ sprchou zo šampanského. Pred slávnostným odovzdaním kľúčov od auta veliteľovi zboru Celestínovi Vajdovi minister predviedol samotné srdce hasičského auta – naštartoval hasičskú mašinu. Ako poďakovanie od lupčianskych hasičov a obecného úradu minister a župan dostali pekné darčeky. Na záver mladí lupčianski hasiči s poďakovaním odovzdali kytice pre ministra a župana. Po spoločnom fotení sa minister a ostatní hostia  podpísali do pamätnej knihy Partizánskej Ľupče a kroniky lupčianskeho hasičského zboru. Potom nasledovala malá recepcia pre pozvaných hostí a členov DHZ. Po recepcii  sa minister s Partizánskou Ľupčou rozlúčil so želaním, že sa k lupčianskym hasičom chce ešte určite vrátiť.