Previerkové cvičenia

DHZ Partizánska Ľupča spoločne s DHZ Krmeš – Vlachy a HaZZ Liptovský Mikuláš uskutočnili dňa 26. novembra 2009 v priestoroch firmy LK servis - drevovýroba previerkové cvičenie s námetom: Požiar sušiarne reziva v závode firmy zameranej na drevovýrobu. Zámerom cvičenia bolo preveriť súčinnosť  obecných hasičských zborov Partizánska Ľupča, Krmeš – Vlachy a jednotky HaZZ pri likvidácii požiaru.

DHZ – Partizánska Ľupča