Požiare v roku 2011

29.03.2011 18:39

Prvý požiar v roku 2011 bol nahlásený dňa 5.3.2011 v čase 15:50 hod. Jednalo sa o požiar suchého trávnatého porastu v lokalite obce pri ceste č. 18 od Hendlovie záhrady po faru. Príčina vzniku požiaru pravdepodobné vypaľovanie. Zasahovali členovia DHZ – Partizánska Ľupča tromi C prúdmi, za súčasného používania tlmníc a lopát. Pri požiari bola použitá hasičská technika IVECO Daily, AVIA A30 a T – 148 ( CAS 32).Požiar sa úspešne a rýchlo podarilo zlikvidovať našimi vlastnými silami. Po ukončení zásahu v čase 17: 00 hod. sa technika a vybavenie ošetrilo, skontrolovalo a pripravilo do pohotovosti.

Druhý požiar v roku 2011 bol nahlásený dňa 8.3.2011 v čase 14:50 hod. Jednalo sa o požiar suchého trávnatého porastu v lokalite obce za Kuriénmi. Príčina vzniku požiaru pravdepodobné vypaľovanie. Zasahovali členovia DHZ – Partizánska Ľupča dvoma C prúdmi, za súčasného používania tlmníc a lopát. Pri požiari bola použitá hasičská technika IVECO Daily a T – 148 ( CAS 32). Požiar sa úspešne a rýchlo podarilo zlikvidovať našimi vlastnými silami. Po ukončení zásahu v čase 16: 00 hod. sa technika a vybavenie ošetrilo, skontrolovalo a pripravilo do pohotovosti.

Tretí požiar v roku 2011 bol nahlásený dňa 9.3.2011 v čase 16:30 hod. Jednalo sa o požiar suchého trávnatého porastu v lokalite obce za Bražinov. Príčina vzniku požiaru pravdepodobné vypaľovanie. Zasahovali členovia DHZ – Partizánska Ľupča dvoma C prúdmi, za súčasného používania tlmníc a lopát. Pri požiari bola použitá hasičská technika IVECO Daily a T – 148 ( CAS 32 ).Požiar sa úspešne a rýchlo podarilo zlikvidovať našimi vlastnými silami. Po ukončení zásahu v čase 17: 30 hod. sa technika a vybavenie ošetrilo, skontrolovalo a pripravilo do pohotovosti.

Štvrtý požiar v roku 2011 bol nahlásený dňa 12.3.2011 v čase 16:00 hod. Jednalo sa o požiar suchého trávnatého porastu v priestoroch firmy L.K. Servis. Príčina vzniku požiaru pravdepodobné vypaľovanie. Zasahovali členovia DHZ – Partizánska Ľupča jedným C prúdom, za súčasného používania tlmníc a lopát. Pri požiari bola použitá hasičská technika IVECO Daily .Požiar sa úspešne a rýchlo podarilo zlikvidovať našimi vlastnými silami. Po ukončení zásahu v čase 17: 00 hod. sa technika a vybavenie ošetrilo, skontrolovalo a pripravilo do pohotovosti.

Piati požiar v roku 2011 bol nahlásený dňa 13.3.2011 v čase 12:30 hod. Jednalo sa o požiar suchého trávnatého porastu v lokalite obce za Bražinov. Príčina vzniku požiaru pravdepodobné vypaľovanie. Zasahovali členovia DHZ – Partizánska Ľupča dvoma C prúdmi, za súčasného používania tlmníc a lopát. Pri požiari bola použitá hasičská technika IVECO Daily a T – 148 ( CAS 32 ).Požiar sa úspešne a rýchlo podarilo zlikvidovať našimi vlastnými silami. Po ukončení zásahu v čase 13: 30 hod. sa technika a vybavenie ošetrilo, skontrolovalo a pripravilo do pohotovosti.