DVS12 AVIA 30

AVIA A30

Automobil Avia sa skladá zo samostatnej kabíny vodiča a samostatnej skriňovej karosérie. Motor je uložený nad prednou nápravou, hnaná je zadná náprava. Kabína vodiča má 3 miesta na sedenie. Skriňová karoséria má v prednej časti priestor na prepravu 8-mich osôb. Tento priestor má na oboch stranách dvere. V zadnej časti je priestor určený k preprave hasičského príslušenstva. V strednej časti zadného priestoru je umiestnená PS12 . Niektoré protipožiarne príslušenstvo je umiestnené na streche. Automobil je určený na prepravu osôb a protipožiarneho príslušenstva na požiarisko.

 Všeobecné údaje
 Ďalšie údaje

rozmery:

dĺžka: 5610 mm,

šírka: 2230 mm

výška: 3675 mm

obsah nádrže naft. kúrenia: 10 l

pneumatiky: 6,5 - 20

priemer otáčania: 12,3 m

obsah nádrže: 70 l

svetlosť vozidla: 246 mm základná spotreba: 13,5 l/hod
razvor: 2680 mm maximálna rýchlosť: 77 km/hod
nájazdový uhol vpredu: 25° maximálna stúpavosť: 26,5%
nájazdový uhol vzadu: 19°

dovolené tlaky náprav:

Hmotnosť automobilu:

pohotovostná: 4 300 kg

užitočný náklad: 800 kg

celková hmotnosť: 5 100 kg

predné: 1830 kg

zadné: 3270 kg

 PPS 12

Zásahová Prenosná motorová striekačka sa skladá z týchto častí: Motor škoda, čerpadlo, výveva, nosítka, nádrž na palivo, prístrojová doska, elektrická výbava. Striekačku PS12 možu prenášať štyri osoby a preto je možné použiť ju k haseniu požiaru i v miestach, kde je vozidlám ťažko prístupný vodný zdroj. Pre vlastnú obsluhu prenosnej motorovej striekačky PS12 stačí jeden člen požiarneho družstva (strojník). Pri ustavení stroja je nutné zachovať vodorovnú polohu, sklon v priečnej osi max. 10˚, pozdĺžna os s minimálnym sklonom.

 

Technické údaje PS12
 

Hmotnosti:

Motor - Škoda 981

pohotovostná: 185 kg

počet valcov: 4

základná: 164 kg

vŕtanie: 72 mm

Rozmery:

zdvih: 75 mm

dĺžka: 900 mm

objem valcov: 1221 cm3

šírka: 603 mm

stupeň kompresie: 7,5

výška: 835 mm

trvalý výkon pri čiastočnom zaťažení: 25 kW pri 3500 lit./min

najmenší tlak mazacieho oleja: 0,08 MPa

spotreba paliva pri menovitom výkone: cca 15,5 lit./hod

obsah nádrže na palivo: 23 l

 

 

Technické údaje čerpadla
 

menovitý výkon lit./min 1200pri dopravnej

výške Mpa (m.v.st) 0,8 (80) o sacej výške m 1,5

počet sacích hrdiel: 110 1

pocet výtlačných hrdiel: 75 2

menovite otáčky: 3500lit./min najväčsia sacia výška: 7,5

PPS 15

Hasičká striekačka obdobného typu ako PPS 12, s novším typom motora a vyšším výkonom