Rok 2014

Prvý požiar v roku 2014

Prvý požiar v roku 2014

12.03.2014 20:48
Dňa 12.3.2014 bol nahlásený požiar suchého trávnatého porastu konkrétne šašiny v oblasti Koliesko . Pri zásahu zasahovalo 7 členov DHZ , pri požiari bola použitá technika Tatra T148. Po likvidácií požiaru bola technika ošetrená a pripravená do pohotovosti.

Druhý požiar v roku 2014

Druhý požiar v roku 2014

06.05.2014 22:10
Dňa 6.5.2014 o 19:00 bol nahlásený požiar hospodárskej budovy v obci Malatíny. Pri zásahu zasahovalo 6 členov DHZ. , pri požiari bola použitá technika Tatra T148. Pri likvidácií požiaru boli použité 2C prúdy. Po likvidácií požiaru bola technika ošetrená a pripravená do pohotovosti.

Obvodové kolo

Gôtovany

04.01.2015 14:56
Dňa 25.5.2014 sme sa zúčastnili obvodového kola v Gôtovanoch kde sa nám podarilo obsadiť 1.miesto.

Putovný pohár starostu obce Sielnica

Sielnica

04.01.2015 14:58
Dňa 26.7.2014 sme sa zúčastnili aj pohárovej súťaže v Sielnici okres Zvolen kde sme sa umiestnili na 3.mieste s výsledným časom 16:845 sec.

Memorial Štefana Rišu

Likavka

04.01.2015 15:01
Dňa 9.8.2014 sme sa zúčastnili aj Memoriálu Štefana Rišu v Likavke kde sa nám podarilo taktiež umiestniť na 2.mieste , s výsledným časom 16:240 sec.

Memoriál Jána Šefčíka

Bijacovce

04.01.2015 15:03
Dňa 31.8.2014 sme sa zúčastnili Memorialu Jána Šefčíka v Bijacovciach kd sme sa umiestili na 21.mieste s výsledným časom 17:95sec

Nočná hasičská sútaž

Liptovská Teplá

04.01.2015 15:13
Dňa 27.9.2014 sme sa zúčastnili nočnej súťaže v Liptovskej teplej kde sme sa umiestili na 1.mieste s časom 15:854sec a obhájili sme putovný pohár po 3.krát a patrí už našej DHZ