Aj vi môžte zahlasovať za našu DHZ

hlasovanie

03.04.2016 10:25
stojimezahasicmi.sk/

Anketa

Ako ste spokojný s aktivitou DHZ v našej obci ?

nespokojný (50)
35%

robia dobre meno obci (81)
57%

majú ešte čo zlepšovať (12)
8%

Celkový počet hlasov: 143

Vitajte na stránkach DHZ Partizánska Ľupča


Vážení návštevníci našich stránok, na týchto miestach vám chceme priblížiť našu činnosť, podeliť sa s vami s našimi úspechmi v súťažiach a informovať vás o pripravovaných akciách, ktoré súvisia s našou činnosťou.

Veríme, že na stránkach nájdete potrebné informácie.

DHZ je základným a výkonným článkom organizačnej štruktúry DPO SR. Svoju činnosť rozvíja v súlade so Stanovami DPO SR a Zákonom o ochrane pred požiarmi, Zákonom o obecnom zriadení a ďalšími všeobecne záväznými predpismi. Ustanovuje sa v obciach a u právnických osôb. DHZ napomáha vytvárať pre dobrovoľnú hasičskú jednotku v súčinnosti s orgánmi obce a právnickej osoby personálne, organizačné, technické a materiálne podmienky. Z poverenia orgánov obce alebo právnickej osoby plní úlohy obecného hasičského zboru (ďalej len OHZ), prípadne funkciu DHZ (dobrovoľný hasičský zbor) právnickej osoby. Pokiaľ DHZ toto poverenie má, riadi sa vo svojej činnosti zákonnými ustanoveniami o požiarnej ochrane.

 

 Zloženie výboru DHZ

  • Predseda
  • Podpredseda - veliteľ
  • Podpredseda - prevencie
  • Tajomník
  • Pokladník
  • Organizačný referent
  • Referent mládeže
  • Strojník
  • Materiálovo-technický referent
  • Revizor

Poďakovanie k požiaru z dňa 29.4.2012

Poďakovanie

03.05.2012 18:45
tak toto sa nám ešte nestalo aby z obce poslali poďakovanie ĎAKUJEME !!!!!

Viac info o DHZ Partizánska Ľupča nájdete tu

INFO

03.05.2012 20:41
Facebook:https://www.facebook.com/pages/DHZ-Partiz%C3%A1nska-%C4%BDup%C4%8Da/177239518975950 Google+:plus.google.com/u/0/117545270007360719896/posts

Kontaktujte nás