Dve percentá

Dobrovoľný hasičský zbor – Partizánska Ľupča sa na vás obracia s prosbou o poukázanie 2% zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2010 pre Dobrovoľný hasičský zbor – Partizánska Ľupča.

Vyplnené tlačivá treba doručiť na Daňový úrad v mieste trvalého bydliska do 30. 04. 2011.

Údaje o prijímateľovi, potrebné pre vyplnenie tlačív:

Obchodné meno alebo názov: Dobrovoľný hasičský zbor Partizánska Ľupča

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Partizánska Ľupča, 032 15 Partizánska Ľupča

Právna forma: Občianske združenie

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 00177474/3309

Tlačivá je možné získať aj na internetovej stránke www.dvepercenta.sk, www.finance.gov.skwww.drsr.sk alebo vyplnením tlačív:

potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Vyhlásenie o poukázaní 2% - tlačivo

poučenie na vyplnenie tlačiva

Za poukázanie 2% zaplatenej dane pre Dobrovoľný hasičský zbor – Partizánska Ľupča ďakujeme.