Okrsková súťaž v Paučinej Lehote

10.12.2011 17:01

Dňa 15.5.2011 sme sa zúčastnili  okrskovej súťaže v Paučinej Lehote kde sme sa umiestnili na 1.mieste v okrsku a 1.mieste v celkovej súťaže s výsledným časom v disciplíne šafeta 85:41 a v disciplíne požiarny útok 17:98

Fotogaléria: Okrsková súťaž v Paučinej Lehote