7.ROČNÍK SÚŤAŽE O POHÁR STAROSTU OBCE PARTIZÁNSKA ĽUPČA

06.06.2012 22:15

Vážený pán starosta ,veliteľ.

Obec Partizánska Ľupča a Dobrovoľný hasičský zbor obce Partizánska Ľupča Vás srdečne pozývajú dňa 30.6.2012 


SÚŤAŽE HASIČSKÝCH DRUŽSTIEV
v požiarnom útoku ( hurá systém )
o pohár starostu obce Partizánska Ľupča

PROGRAM:
8:00 hod. príchod hasičských družstiev na námestie v Partizánskej Ľupči
8:00 – 8:30hod. prezentácia hasičských družstiev + zaplatenie príspevkov a porada rozhodcov veliteľov hasičských družstiev
9:00 hod. nástup hasičských družstiev a príhovory
9:30 hod. plnenie hasičských disciplín
12:00– 14:00 hod. (guláš)
14:00hod. predpokladaný záver a vyhodnotenie súťaže

Tešíme sa na Vašu účasť a podporu Dobrovoľného hasičského zboru v Partizánskej Ľupči.

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE

Dátum: 30.6.2012
Miesto: Námestie obce Partizánska Ľupča. 
Podmienky účasti na súťaži: 
1.Doručiť organizátorovi záväznú prihlášku do 23.6.2012
2.Zaplatiť štartovné za jedno družstvo 7 € pri prezentácii v deň súťaže + občerstvenie 2 € ( 1.porcia gulášu) 
3.Družstvo v zložení minimálne 7 členov
Hradenie nákladov: Všetky náklady vrátane poistenia súťažiacich znáša vysielateľ hasičského družstva
Zranenia: Zranenia a následky zranení, ktoré vzniknú v súvislosti s účasťou na súťaži znáša vysielateľ

INFORMÁCIE: Pavel VAJDA tel. 0903184682

SÚŤAŽNÝ PORIADOK:
V záujme jednotného postupu vykonania súťaže hasičských družstiev sa bude súťažiť podľa súťažného poriadku z roku 2008 ( Príloha Požiarnika 2/2008).

1.Súťažná disciplína:
Požiarny útok ( Súťažný poriadok DPO SR , čl. 20,21,22,23 )
2.Kategórie: 
Dobrovoľné hasičské družstvá ( Súťažný poriadok DPO SR , čl. 3)
3. Povrch dráhy:
Zámocká dlažba 
4. Poradie štartu: 
Súťažné družstvá budú zaradené do štartovej listiny podľa poradia prezentácie
Štartové číslo obdrží veliteľ súťažného družstva pri prezentácii
5.Výstroj:
Súťažný poriadok DPO SR , čl. 19
6.Výzbroj (náradie):
1ks.- požiarna striekačka,1ks.-sací kôš,2ks.-savica (2.4M),2ks.kľúče.2ks.-hadice B75 (20 Metrov +- 1meter) 4ks.-hadice C52 (20 Metrov +- 1meter),2ks-Prúdnice (Priemer výstupu trysky: 12.5mm)
7.Kontrola výzbroje: (náradia) 
Kontrolu bude vykonávať hlavný rozhodca disciplíny ( požiarny útok)
Súťažný poriadok (DPO SR , čl. 21)
8.Počet pokusov:
Pokus v disciplíne je jeden. Opakovanie pokusu je možné len v prípade technickej poruchy spôsobenej organizátorom súťaže
9.Protesty:
Súťažný poriadok DPO SR , čl. 17
10.Umiestnenie:
Poradie umiestnenia súťažných družstiev bude určené podľa dosiahnutých časov. Pri dosiahnutí rovnakého času na prvých troch miestach o poradí rozhodne čas dosiahnutý v ďalšom pokuse
11.Ceny:
Súťažné družstvá, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach dostanú vecné ceny. Víťaznému družstvu bude na 1 rok prepožičaný putovný pohár starostu obce Partizánska Ľupča. Tento pohár je víťazné družstvo povinné odovzdať minimálne 14 dní pred konaním nasledujúceho ročníka usporiadateľovi. V prípade neodovzdania alebo poškodenia pohára, musí družstvo putovný pohár nahradiť v plnej výške.V prípade víťazstva v troch po sebe nasledujúcich ročníkoch sa putovný pohár starostu obce Partizánska Ľupča stáva vlastníctvom víťazného družstva.

 

Súťaž (pozvánka)DHZ 2012.doc