Liptovská Teplá

29.11.2013 22:13

Dňa 19.októbra.2013 sme sa zúčastnili súťaže o putovný pohár starostu obce Liptovská Teplá kde sme sa umiestnili na 1.mieste s výsledným časom 16:78sec. a tím sa nám podarilo obhájiť putovný pohár starostu obce.